LÍDIA PUJOL
FORAVILERS

(Maria-Mercè Marçal, Ramon Muntaner)

Veu: Lídia Pujol
Piano: Dani Espasa.
Contrabaix: Miquel Angel Cordero.
Música: Ramon Muntaner.
Arranjament: Lídia Pujol i Dani Espasa.


Foravilers

Junts hem menjat
―foravilers de tarda―
ametllons verds
de la branca més alta
robats d’un hort
sense porta ni tanca,

ai, no la mosseguis,
l’ametlla amarga!

Esborràvem lliçons,
darrere els arbres,
de mestres i veïns:
aquesta plana
l’escrivíem ben sols
amb lletra clara;

ai, no la mosseguis,
l’ametlla amarga!

Esquitxada de nit
la bata blanca
i amb els dits entintats
mig oblidàvem
al cor de l’ametlló,
l’ametlla amarga,

ai, no la mosseguis,
amic, encara!